Život primátů v přírodě

Primáty můžeme rozdělit na 4 skupiny – poloopice (např. lemuři či ksukolové), opice Nového světa (např. kosmani a chápani), opice Starého světa (např. makakové, paviáni, guerézy) a lidoopi (např.šimpanzi, lidé).

Primáti jsou převážně stromoví savci, jsou tedy dobře přizpůsobeni ke šplhání a mají dobré prostorové vidění. U primátů došlo k velkému rozvoji mozku, hlavně šedé kůry mozkové a mozečku. Jsou to většinou kontaktní zvířata, žijící ve skupinách s výraznou sociální hierarchií. Kromě hlasu vyjadřují svoje postavení ve skupině pohyby a grimasami. Chování primátů je, stejně jako jejich potřeby, velmi komplexní a složité.

Chování a vnímání všech primátů (včetně člověka) je do značné míry podobné – mezi tyto podobnosti patří například: emocionální život, láskyplné rodinné svazky, dlouhotrvající sociální vazby, altruismus, skupinová agrese, učení se pozorováním, výroba a používání nástrojů, používání léčivých rostlin, porozumění a používání abstraktních symbolů v komunikaci, manipulace různých společenských situací pro vlastní cíle atd.

Aktuality

Klidné Vánoce a vše dobré do nového roku 2019

Vážení přátelé, rádi bychom Vám poděkovali za Vaši podporu v náročném roce 2018. Byl to úspěšný...

více

Ipsen přestal testovat Botox na zvířatech!

Společnost Ipsen získala povolení používat pro testování Botoxu v EU a ve Švýcarsku metodu založenou na lidských buňkách. Tato metoda nahradí tradiční test na myších.

více

Popularita výrobků bez krutosti roste

Tisková zpráva Svobody zvířat vydaná u příležitosti Světového dne laboratorních zvířat

více

© Všechna práva vyhrazena Svoboda zvířat - text s kw na home

Tvorba webových stránek na míru ANTstudio.cz