Soutěž Designem proti pokusům na zvířatech

Děkujeme všem studentům a studentkám za zaslání návrhů do naší soutěže. Návrhů přišlo několik desítek. Vítěze vyhlásíme v průběhu letních prázdnin.

 

Vážené studentky, vážení studenti,


jakožto zodpovědní designéři a návrháři máte jedinečnou možnost pomoci při záchraně mnoha zvířecích životů. Zveme Vás k účasti v této soutěži s etickým nádechem.

Vaším úkolem je vytvořit kreativní a přesvědčivý návrh na tričko upozorňující na fakt, že pokusy na zvířatech jsou kruté a zbytečné. Přejeme si, aby v moderním světě existoval rovný přístup ke všem zvířatům a aby nebyla některá obětována a zabíjena, protože je chceme využívat například pro testování chemických látek. Pomozte nám splnit toto přání!

Nejlepší návrh bude použit na tvorbu triček Svobody zvířat v rámci kampaně Za nahrazení pokusů na zvířatech. Trička budou prodávána v našem E-shopu a na různých akcích. Výsledek Vaší práce se tak dostane k mnoha lidem. Vítěz také dostane peněžitou výhru ve výši 3 000 Kč.

Účast v soutěži je zcela zdarma.

Uzávěrka pro přijetí návrhu 31. května 2012.

Zadání soutěže

Oficiální pravidla

Jak postupovat

Odevzdávání návrhů

Uzávěrka

Ceny

Fakta o pokusech na zvířatech

Ke stažení

 

Zadání soutěže


Téma soutěže

Tématem této soutěže jsou pokusy na zvířatech.

Každoročně je na celém světě k pokusům použito přibližně 115 milionů zvířat. Tyto pokusy jsou nejen velmi kruté pro zvířata, ale i značně nebezpečné pro lidi. Zákroky, které zvířata při pokusech podstupují, jim často způsobují velké utrpení a po ukončení pokusu bývají zvířata většinou usmrcena. Zvířata jsou využívána například k testování chemických látek, k lékařskému výzkumu nebo ve výuce.

Studenti by měli vytvořit takovou práci, která bude veřejnosti sdělovat, že pokusy na zvířatech jsou zastaralé, nespolehlivé a kruté, a že již dnes k pokusům na zvířatech existuje mnoho alternativních metod.

Zadání

Vytvořte poutavý návrh trička. Tričko musí být navrženo tak, aby zaujalo pozornost lidí, přinutilo k zamyšlení a k zájmu dozvědět se o tématu více.
Návrh se může vztahovat obecně k pokusům na zvířatech, nebo ke konkrétní oblasti pokusů na zvířatech (např. testování kosmetiky, pokusy na zvířatech ve výuce, testování botoxu, pokusy na primátech, alternativní metody atd.). Může například vyzývat k nákupu kosmetiky netestované na zvířatech apod. Informace o jednotlivých tématech najdete na internetových stránkách www.pokusynazviratech.cz.

Slogan

Součástí návrhu nemusí být žádný slogan, chcete-li však, vymyslete si svůj vlastní.

Několik tipů

Nejdůležitější je dobrý nápad.
Motiv trička by měl být takový, aby si spotřebitel chtěl oděv koupit a nosit jej za účelem demonstrace a sdílení svého názoru na problematiku testování na zvířatech.
O problematice si vyhledejte dostatek informací.
Téma není ničím novým, takže čím originálnější bude Váš přístup, tím pravděpodobněji upoutá pozornost. Najděte klíčovou pravdu či vhled.
Vyjádřete svůj nápad tím nejlepším způsobem.
Promyslete různé způsoby toho, jak lze Váš nápad vyjádřit, a pak vyberte ten, který je dle Vašeho cítění nejsilnější. Pohlédnout na téma ze zcela nového úhlu může mnohdy přispět ke zcela originálnímu přístupu.
Zamyslete se nad tím, kde bude Váš návrh využíván. Kontext je velmi důležitý a může nabídnout originální způsoby vyjádření Vašeho nápadu.

Používání obrázků

Studenti smějí používat pouze obrázky, které sami vytvořili.

Co musí být zahrnuto

Logo organizace Svobody zvířat (loga najdete v sekci Ke stažení) a webové stránky Svobody zvířat (www.svobodazvirat.cz). Více informací o podobě návrhu najdete v sekci Odevzdávání návrhů.

Těšíme se na Vaše návrhy!


Oficiální pravidla

1. Při výrobě návrhu nesmějí být zraněna, zabita, zneužita ani týrána žádná zvířata.

2. Studenti smí používat pouze obrázky, které sami vytvořili.

3. Práce odevzdaná do soutěže musí být celá studentovým vlastním originálním výtvorem a vlastnictvím. Do soutěže mohou vstoupit pouze taková nová díla, která nebyla doposud zveřejněna, případně jinak veřejně šířená. Nesmějí porušovat práva třetí strany.

4. Neneseme zodpovědnost za žádné designy, včetně slovních spojení či obrázků, které soutěžící ve svých návrzích použijí. Neneseme zodpovědnost za případná porušení autorských práv studentem a nebudeme účastni sporů o autorská práva.

5. Rozhodnutí porotců je konečné. Po odevzdání práce do soutěže již dílo nelze vrátit zpět autorovi.

6. Zúčastnit se mohou pouze ti studenti, kteří jsou ve školním/akademickém roce 2011/2012 zapsáni do studia na některé ze středních či vysokých škol. Každý student může zaslat pouze jeden návrh. Zašle-li návrhů více, bude automaticky diskvalifikován. Soutěžícímu musí být minimálně 16 let.

7. Vstupem do soutěže student souhlasí s postoupením všech komerčních i nekomerčních práv a vlastnických nároků na své dílo na neomezenou dobu o.s. Svoboda zvířat (SZ), která může dílo volně a jakýmkoli způsobem používat.

8. SZ se zavazuje, že umělcovo jméno uvede/zveřejní v případě využití jeho díla vždy, když to bude možné a vhodné s ohledem na kontext jeho použití.

9. SZ si vyhrazuje právo na:

- navrhnutí a implementaci změn v originálním díle

- překlad vítězného návrhu do jiných jazyků.

Jestliže by k některým výše uvedeným změnám mělo dojít, SZ se bude snažit konzultovat je s autorem návrhu na základě vzájemné spolupráce a důvěry. Není to však její povinnost.

10. Pokud budou návrhy použity jinde než pro tvorbu triček Svobody zvířat, SZ se vynasnaží o tomto autora informovat.

11. SZ si vyhrazuje právo žádný ze soutěžních návrhů pro tvorbu trička nevybrat a vítěze nevyhlásit, pokud pro tento účel žádný návrh nebude dle jejího názoru vhodný.

12. Návrhy musí obsahovat logo SZ a internetovou adresu www.svobodazvirat.cz. Jinde však student tyto propriety či návrhy, které je obsahují, bez souhlasu SZ použít nesmí (případný souhlas k použití loga a internetové adresy mimo soutěž lze získat na e-mailové adrese pokusy@svobodazvirat.cz).

13. Oficiální pravidla, termíny a podmínky mohou být v průběhu soutěže změněny. O tomto bude SZ informovat na svých stránkách www.pokusynazviratech.cz.

14. Návrhy je nutno zaslat na CD na adresu Svoboda zvířat, Bořivojova 108, 130 00 Praha 3 nejpozději 31. 5. 2012.

15. Spolu s návrhem je nutné zaslat vyplněný formulář (v sekci Ke stažení)

Jak postupovat

1. Abyste lépe znali kontext své tvorby, doporučujeme přečíst si více o problematice pokusů na zvířatech (www.pokusynazviratech.cz).
2. Vymyslete návrh trička.
3. Váš návrh pošlete na CD spolu s vyplněným a podepsaným Formulářem pro přijetí návrhu.

Vše odešlete nejpozději 31. května 2012 na adresu:

Svoboda zvířat
Bořivojova 108
130 00 Praha 3

POZN. Nezapomeňte vše označit svým jménem a názvem školy, kterou studujete!

Sledujte stránky www.pokusynazviratech.cz, kde v průběhu letních prázdnin zveřejníme výsledky soutěže!

V případě jakýchkoli dotazů se obracejte na Barboru Večlovou (pokusy@svobodazvirat.cz, tel. 777 835 651).

Odevzdávání návrhů

Vaše návrhy zasílejte na adresu:

Svoboda zvířat
Bořivojova 108
130 00 Praha 3


Návrhy musí obsahovat logo SZ (najdete ho v sekci Ke stažení) a odkaz na webové stránky SZ (www.svobodazvirat.cz).

Navržený motiv (hlavní motiv) by měl být určen pro přední stranu triček. Při dalším zpracování bude motiv tištěn na triko sítotiskovou metodou maximálně třemi přímými barvami. Navržená grafika by proto měla vycházet z uvedeného technologického omezení (tj. motiv by měl být tvořen kombinací uzavřených ploch a čar maximálně ve třech libovolných barvách).

Součástí hlavního motivu by měly být webové stránky SZ. Logo SZ může být jak součástí hlavního motivu, tak může být umístěno na rukávu nebo na zadní straně trička.

Podkladová barva trička by neměla být bílá.

Soutěžní návrhy posílejte ve formátu PDF, v rozměru A4 (rozlišení 300 dpi, barevný prostor CMYK).

DOPORUČENÍ: Pro následné zpracování je ideální návrhy vytvořit v kreslicích aplikacích (např. Illustrator, Corel). V případě realizace návrhu může být vítěz požádán o dodání těchto křivkových podkladů. Pokud bude návrh zpracován jiným způsobem, nebude možné zaručit naprostou věrnost reprodukce, protože grafika bude muset být přepracována v souladu s výše uvedenými technologickými požadavky.

Co je nutné poslat?

- vyplněný a podepsaný Formulář pro přijetí návrhu
- CD, na kterém bude grafický návrh v PDF

CD prosím jasně označte těmito údaji: jménem studenta, názvem školy, emailovým kontaktem a telefonním číslem.

Školám, které do soutěže posílají více návrhů, doporučujeme, aby všechny návrhy vypálily na jedno CD. V tom případě prosím vytvořte pro každého studenta jednu složku (označenou například "prijmeni_krestnijmeno"). Děkujeme!

Prosíme, zasílejte Vaše CD ve vyztužené obálce, abyste tak předešli jejich poškození.

Uzávěrka

Termín pro přijetí návrhu: 31. května 2012 (rozhodující je poštovní razítko).

Ceny

Vítěz obdrží peněžitou výhru ve výši 3 000 Kč.

Fakta o pokusech na zvířatech

- Každoročně je na celém světě k pokusům použito přibližně 115 milionů zvířat.

- Zákroky, které zvířata při pokusech podstupují, jim často způsobují velké utrpení a po ukončení pokusu bývají zvířata většinou usmrcena.

- Zvířata jsou využívána k testování léčiv, chemických látek, hnojiv, pesticidů, barev, prostředků pro domácnost, kosmetických složek, geneticky modifikovaných organismů, přírodních látek atd. Dále jsou zvířata používána k výzkumu léčebných postupů a operací, k produkci různých látek a v tzv. základním výzkumu. Mnoho zvířat je používáno i pro výuku na středních a vysokých školách a pro ekologické i etologické (výzkum chování zvířat) studie.

- Pro pokusy jsou používány především myši, potkani, králíci a ryby, avšak řada pokusů je prováděna i na psech, kočkách, opicích a dalších druzích zvířat.

- Některá zvířata jsou odchytávána ve volné přírodě a odchyt a následná přeprava pro ně znamená velký stres a utrpení.

- Jak dokládají videozáznamy tajně získané v laboratořích, zvířata trpí jak při samotných pokusech, tak vinou ponižujícího a nevhodného zacházení ze strany zaměstnanců.

- Všechna zvířata (včetně člověka) se od sebe značně liší svou anatomií, fyziologií i metabolismem. Každý živočišný druh reaguje na různé chemické látky a podněty svým způsobem, přičemž některé reakce se mohou od ostatních druhů velmi lišit, zatímco jiné se mohou podobat až shodovat. Kvůli tomu není možné předpovědět, zda člověk bude např. na testované látky reagovat stejně, jako reagovala pokusná zvířata nebo zcela odlišně.

- U zvířat v laboratořích jsou nemoci často vyvolávány uměle, za zcela jiných podmínek než vznikají u lidí a v extrémně krátkém čase, přičemž jsou zvířata ve stálém stresu.

- Mnoho látek, které bylo na základě pokusů na zvířatech považováno za bezpečné, způsobilo vážné, nebo dokonce smrtelné reakce u lidí.

- Pokusy na zvířatech představují pro vědce, chovatele zvířat, dodavatele vybavení, krmiv a mnoho dalších lidí velký byznys, což celou situaci komplikuje. Tito lidé totiž nemají zájem na omezování pokusů na zvířatech a spíše se snaží o to, aby vše zůstalo při starém.

- I v dnešní době dochází k testování kosmetiky na zvířatech. Jedná se především o testování kosmetických složek. Více informací.

- Mezinárodní certifikáty Humánní kosmetický standard a Humánní standard pro prostředky pro domácnost zaručují, že konečné výrobky, ani jednotlivé složky nebyly (po určitém datu) testovány na zvířatech. Více informací.

- Jednou z oblastí testování je testování botoxu, který je v polovině případů používán k vyhlazování vrásek. Každá šarze botoxových výrobků je testována na zvířatech. Více informací.

- Mezi alternativní metody patří např. počítačové systémy, buněčné a tkáňové kultury, lidské tkáně, populační studie, testování na odpadních orgánech z jatek atd. Více informací.

- Studenti na mnoha školách jsou stále nuceni provádět pokusy na zvířatech nebo pitvy v rámci svého vzdělávání. Mnoho škol přitom bylo schopno tyto pokusy zcela vyloučit a nahradit je kvalitními alternativními vzdělávacími pomůckami. Mezi ty patří např. video, počítačové programy, simulátory, modely, eticky získaná zvířata, terénní studie nebo pokusy in vitro. Více informací.

Další informace najdete na www.pokusynazviratech.cz.

Ke stažení

Aktuality

Klidné Vánoce a vše dobré do nového roku 2019

Vážení přátelé, rádi bychom Vám poděkovali za Vaši podporu v náročném roce 2018. Byl to úspěšný...

více

Ipsen přestal testovat Botox na zvířatech!

Společnost Ipsen získala povolení používat pro testování Botoxu v EU a ve Švýcarsku metodu založenou na lidských buňkách. Tato metoda nahradí tradiční test na myších.

více

Popularita výrobků bez krutosti roste

Tisková zpráva Svobody zvířat vydaná u příležitosti Světového dne laboratorních zvířat

více

© Všechna práva vyhrazena Svoboda zvířat - text s kw na home

Tvorba webových stránek na míru ANTstudio.cz