Zvítězili jsme! Evropa končí s kosmetikou testovanou na zvířatech!

Mnohaletá kampaň ECEAE (Evropské koalice za ukončení pokusů na zvířatech), za ukončení testování kosmetiky na zvířatech v Evropě, dosáhla svého cíle. 11. března 2013 totiž v EU začne platit zákaz dovozu a prodeje kosmetiky testované na zvířatech.

ECEAE vedla v Evropě přední kampaň za ukončení testování kosmetiky na zvířatech a bojovala proti všem odkladům zákazu dlouhých 23 let – jsme proto hrdí, že se nám nyní cíle podařilo dosáhnout. Byla to dlouhá a složitá cesta.

V březnu 2009 podle sedmého dodatku Směrnice o kosmetice nabyl účinnosti zákaz testování kosmetických výrobků a složek na zvířatech a také zákaz dovozu a prodeje kosmetiky a jejích složek, které byly na zvířatech testovány mimo země EU. Druhá část tohoto zákazu ovšem dosud obsahuje výjimky pro tři typy testů, které mohou stále probíhat na zvířatech. V březnu 2013 se zákaz rozšíří a začne platit bez výjimek.

Je to tedy významný krok kupředu a velký úspěch všech, kteří dlouhá léta o tento zákaz usilovali!

Historie kampaně

Bližší informace o zákazu

Historie kampaně

Rok 2013 se stal historickým rokem pro zvířata – mnohaletá kampaň ECEAE za ukončení testů na zvířatech pro kosmetiku v Evropě konečně dosáhla svého cíle!

Poslední fáze evropského zákazu vejde nabude účinnosti 11. března 2013. ECEAE je velmi hrdá na tento úspěch – naše kampaň trvala dlouhých 23 let a nakonec jsme, spolu s našimi příznivci, zvítězili!

Bylo to dlouhá a složitá cesta. Po celou dobu ECEAE bojovala proti všem snahám o odklad a zeslabení zákazu. Informovali jsme veřejnost, média a pracovali jsme politiky. Důležité bylo dosáhnout nejen zákazu testování kosmetiky na zvířatech v Evropě, ale také zákazu dovozu a prodeje takto otestované kosmetiky.

Klíčová data:

1990 – založení ECEAE předními evropskými organizacemi na ochranu zvířat. Cílem ECEAE bylo dosažení zákazu testování kosmetiky na zvířatech v Evropě

1991 – ECEAE v Bruselu zorganizovala historické shromáždění, zakončené koncertem. Akce byla vyústěním intenzivní dvouleté politické a veřejné kampaně. Součástí kampaně bylo přesvědčovat europoslance, aby hlasovali za zákaz testování kosmetiky na zvířatech.

1992 – Evropský parlament hlasoval za ukončení kosmetických testů na zvířatech.

1993 – Evropská rada ministrů odmítla návrh Evropského parlamentu a komise na zákaz prodeje kosmetických výrobků a složek testovaných na zvířatech. Jedním z důvodů byl obrovský tlak kosmetického průmyslu, který se bránil jakémukoliv omezení testování na zvířatech.

1996 – ECEAE spojila síly se společností The Body shop a společně předali Evropské komisi petici se 4 miliony podpisů podporující zákaz testování

2000 – Evropská komise zamítla plány na zákaz prodeje kosmetiky testované na zvířatech v EU a místo toho navrhla zákaz testování kosmetických výrobků, který měl začít platit za 2 roky a zákaz testování složek, který měl začít platit o 3 roky později, s možností dalších odkladů

2003 – Sedmý dodatek směrnice o kosmetice byl přijat. Zahrnoval kroky pro plánované zavedení celoevropského zákazu testování kosmetiky na zvířatech a jejího prodeje

2009 – 11. března nabyly účinnosti dva zákazy – nelegálním se stalo testování kosmetických složek na zvířatech kdekoliv v EU a dovoz a prodej složek používaných v kosmetice, které byly na zvířatech testované po tomto datu. Ovšem ze zákazu byly vyjmuty tři testy na zvířatech, ke kterým nebyly k dispozici alternativní metody. Tyto výjimky měly skončit v březnu 2013

2011 – Po té, co se ukázalo, že Evropská komise zvažuje odložení poslední fáze zákazu až o deset let, ECEAE spustila kampaň Ne kruté kosmetice, kterou podpořila řada celebrit, jako např. Paul McCartney, Morrissey a Sienna Miller

2012 – ECEAE zorganizovala velkou akci v Bruselu, během níž její zástupci předali Evropskému parlamentu petici Ne kruté kosmetice, požadující zachování termínu zákazu bez výjimek, také proběhla informační snídaně pro europoslance, několik setkání s úředníky Rady EU, Evropské komise a předsednictví EU a veřejná akce, během níž sbor zazpíval v ulicích Bruselu píseň na podporu kampaně

2013 – 11. března nabyla účinnosti poslední část zákazu, tak jak byla původně navržena

Bližší informace o zákazu

V únoru 2003 odsouhlasila Evropská unie zákaz testování kosmetiky na zvířatech, který nabude účinnosti ve dvou etapách.

První etapa byla provedena 11. března 2009, kdy sedmým dodatkem Směrnice o kosmetice nabyly účinnosti dva zákazy, a nelegálním se stalo:
• testování kosmetických přísad na zvířatech kdekoli v Evropské unii bez ohledu na to, zda existuje schválená alternativa
• prodávání nebo dovážení do Evropské unie jakýchkoli přísad používaných v kosmetice (nebo kosmetiky samotné), které byly testované na zvířatech po tomto datu (marketingový zákaz)

Nicméně tři typy testů na zvířatech byly vyjmuty tohoto z marketingového zákazu, aby se umožnilo schválení alternativních metod bez použití zvířat.

Tři stále povolené testy na zvířatech (do 11.3.2013) jsou:

Test toxicity po opakované dávce – králíci nebo potkani jsou nuceni požírat nebo vdechovat kosmetickou přísadu nebo je jim vmasírovaná do oholené kůže každý den po dobu 28 nebo 90 dnů a následně jsou zabiti.
Test reprodukční toxicity – březí samice králíků nebo potkanů jsou násilně nuceny požírat testovanou látku a pak jsou zabity spolu se svými nenarozenými mláďaty.
Test toxikokinetiky – králíci nebo potkani jsou nuceni požírat látku, následně jsou zabiti a jejich orgány zkoumány, aby se zjistilo, jak se látka šíří v jejich tělech.

Výrobky, které jsou v současné době na trhu, na něm po 11. březnu 2013 zůstanou, zákaz se týká pouze nových složek a výrobků. Protože ke zmíněným třem testům v tuto chvíli nejsou k dispozici schválené alternativní metody, dočasně nebude možné vyvíjet nové kosmetické složky. Ovšem vzhledem k tomu, že je k dispozici cca 20 tis. již schválených kosmetických složek, trh s novými výrobky to nijak neomezí. Navíc alternativní metody ke všem těmto testům existují a je jen potřeba dokončit schvalovací proces. Po té bude možné vyrábět i nové složky bez testů na zvířatech.

Jsme samozřejmě velmi rádi, že se nám podařilo zákazu dosáhnout, nicméně neznamená to, že by nyní bylo zcela po problému. Dodržování zákazu bude v kompetenci jednotlivých členských států EU, z nichž mnohé pravděpodobně nemají potřebné znalosti a finance k tomu, aby to dělaly efektivně. Navíc i pokud bude zákaz opravdu dodržován, společnosti mohou na zvířatech nadále testovat a prodávat výrobky v jiných částech světa. V 80 % států světa zatím zůstává testování kosmetiky na zvířatech legální.

Humánní kosmetický standard (HCS) pro kosmetiku plně netestovanou na zvířatech tak zůstává v platnosti a nadále má svůj význam. HCS je celosvětovým certifikátem a schváleným společnostem neumožňuje testování na zvířatech nikde na světě a pro jakýkoli trh. Pro získání certifikátu HCS musí výrobce kosmetiky zajistit, že nepodporuje testování na zvířatech v žádném článku svého dodavatelského řetězce, aby tak spotřebitelům umožnil vybrat si výrobky skutečně eticky přijatelné. Společnosti s HCS tak budou i nadále splňovat přísnější požadavky než je legislativní minimum, které platí pro všechny. Např. firmy, které prodávají své výrobky v Číně, se v současné době testování na zvířatech nevyhnou, protože čínské úřady testy na zvířatech vyžadují (více informací). Společnosti, které chtějí mít  HCS, se proto musí tohoto významného trhu vzdát.

Nadále také zůstává několik otázek a nejasností ohledně zmiňovaného zákazu, které musí být vyřešeny Evropskou komisí nebo případně Evropským soudem. Například není přesně definován pojem „kosmetická složka“, otázkou je i rozsah zákazu (např. zda se týká i testování vlivu látek na životní prostředí) a také je zatím nejasné, zda složky testované na zvířatech kvůli jiným předpisům (např. REACH) mohou být v kosmetice používány. Za určitých okolností tedy zřejmě bude nadále možné kosmetické složky na zvířatech testovat.

Spotřebitelé, kteří si budou chtít být jisti, že nákupem kosmetiky, kterou používají, skutečně nepodporují utrpení zvířat, by proto měli nadále vybírat značky s HCS.

HCS zůstává důležitý také pro spotřebitele v mimoevropských zemích, kde zákaz testování kosmetiky na zvířatech většinou neplatí.

Také je třeba připomenout, že evropský zákaz se vztahuje pouze na kosmetiku. Další výrobky, jako např. prostředky pro domácnost, tak mohou být nadále na zvířatech testovány. V těchto případech doporučujeme kupovat výrobky s certifikátem Humánní standard pro prostředky pro domácnost (HHPS). Seznam značek s HCS a/nebo HHPS najdete na www.netestovanonazviratech.cz. V lednu jsme také vydali novou tištěnou verzi tohoto seznamu, kterou si můžete vyzvednout v našich infocentrech nebo si o ni napište na info@svobodazvirat.cz.

 

Chcete pomoci zvířatům v laboratořích? Podpořte naši organizaci finančně nebo se zapojte jako dobrovolníci. Děkujeme!

Aktuality

Klidné Vánoce a vše dobré do nového roku 2019

Vážení přátelé, rádi bychom Vám poděkovali za Vaši podporu v náročném roce 2018. Byl to úspěšný...

více

Ipsen přestal testovat Botox na zvířatech!

Společnost Ipsen získala povolení používat pro testování Botoxu v EU a ve Švýcarsku metodu založenou na lidských buňkách. Tato metoda nahradí tradiční test na myších.

více

Popularita výrobků bez krutosti roste

Tisková zpráva Svobody zvířat vydaná u příležitosti Světového dne laboratorních zvířat

více

© Všechna práva vyhrazena Svoboda zvířat - text s kw na home

Tvorba webových stránek na míru ANTstudio.cz