Situace ve světě

Itálie

V roce 1993 přijal Italský Parlament zákon č. 413/93 o „Námitkách z důvodu svědomí proti pokusům na zvířatech“. Odstavec č. 1 tohoto zákona stanoví, že:
Občané, podle svého svědomí, mají právo uplatňovat svou svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání na základě Základní listiny lidských práv; Konvence pro dodržování lidských práv a základních svobod; a Mezinárodního paktu pro civilní a politická práva; a pokud se staví proti násilí na všech živých bytostech, mohou vyjádřit své námitky svědomí k jakémukoliv a ke každému činu, který je spojen s pokusy na zvířatech.

Používání zvířat ve vzdělávání je dále regulováno odstavcem č. 4:
V akademickém roce následujícím po uvedení tohoto zákona v platnost budou kurzy, které nezahrnují pokusy na zvířatech nebo jejich invazní používání, na všech fakultách akademicky plně ohodnoceny.

Následkem těchto změn vyvstal problém s organizací vlastních kurzů, protože každý kurz, ve kterém byly do té doby používány zvířata, musel být rozdělen na dvě části – jednu s tradičními pitvami nebo jinými způsoby využívání zvířat a druhou s alternativními metodami pro studenty, kteří vyjádřili námitky svědomí proti používání zvířat. Celá situace pak vedla k tomu, že 91 biomedicínských fakult (lékařských, přírodovědeckých, farmaceutických a veterinárních) zcela upustilo od používání zvířat ve výuce.

Indie

Ve značné míře se i zde zavádí používání alternativ k pokusům na zvířatech a jejich pitvám. V řadě kurzů také mají studenti možnost volby mezi zvířetem a alternativou.

Israel

Dvě lékařské fakulty již neprovádějí žádné pokusy na zvířatech v rámci povinného kurikula, jsou to Tel Aviv University School of Medicine a Technion in Haifa's School of Medicine.

Norsko

Norweigean School of Veterinary Science
Siri Martinsenová dokončila studium veterinární medicíny na Norwegian School of Veterinary Science pouze za použití alternativních metod a přístupů. Nyní se věnuje veterinární praxi a provozuje záchrannou stanici pro zvířata. Siri je první veterinářkou v Norsku, která vystudovala humánně, bez invazního používání zvířat a její příklad nyní následuje řada dalších studentů.
O tom, že tento způsob studia by neměl být výjimkou, ale spíše normou, se vyjádřila takto:

Plné nahrazení progresivními počítačovými programy, etickými pitvami a klinickou praxí je nejen možné, ale pro veterinární vzdělávání i nezbytné, a to kvůli etickému přístupu ke zvířatům. Namísto fyziologických a farmakologických pokusů na zvířatech jsem používala kombinaci pokusů na sobě a počítačových simulací. A získávat na pitvu zvířata, která zemřela následkem úrazu nebo onemocnění, raději než zabíjet zdravá zvířata pouze kvůli výuce, je proveditelné pro celou skupinu studentů stejně, jako to bylo proveditelné pro mě.“

Dále dodává, že jí řada studentů používání alternativ záviděla a měla o ně velký zájem. Tím, že fakulta Siri Martinsenové umožnila vystudovat pouze za pomoci alternativních metod, dokázala, že veterinární vzdělávání se může obejít bez invazního používání zvířat.

Rumunsko

Veterinary Faculty in Bucharest
Rumunka Alina Bodnariu se zasadila o nahrazení tisíců zvířat používaných pro pokusy na Fakultě veterinární medicíny v Bukurešti.
"Pomohla jsem na své fakultě vybudovat multimediální laboratoř a také jsem se podílela na vytvoření nového fyziologického softwaru, díky kterému jsou dnes každoročně nahrazeny pokusy na více než 1 000 zvířatech. Mnohé z těchto pokusů zahrnovaly velice kruté procedury. Většina ostatního vzdělávání má ale k humánnímu dost daleko. Stále je prováděno hodně pokusů, koně a ostatní zvířata jsou zabíjena kvůli studiu anatomie. V Rumunsku je hlavní překážkou nepřístupnost autoritativních vyučujících ze „staré školy“ a dále se vzdělávací instituce potýkají i s finančními obtížemi. Každopádně ale zájem o kvalitnější vzdělávání roste a tato změna je patrná v celé zemi."

Rusko

Kazan State Veterinary Academy
V dubnu 2006 se vysoce respektovaná Kazan State Veterinary Academy písemně zavázala k ukončení všech pokusů na zvířatech ve výuce fyziologie a farmakologie. Zástupce rektora a vedoucí katedry fyziologie, prof. Talgat Valirahmanovitch Garipov, který se o používání alternativ zajímá a zavádí je do výuky, se vyjádřil k programu SimNerv vyvinutému University of Marburg: „Je to skvělý program. Chci ho používat.”

Na katedře fyziologie se nyní používá anglická verze freewarových programů Physiology Simulators, která byla vyvinuta díky udělení InterNICHE Humane Education Award. Prof. Garipov v nich vidí jednoznačný přínos: “Tyto programy se do naší praktické výuky výborně hodí.” Dané programy již nahradily řadu pokusů zahrnujících použití žabího srdce, nervů a svalů, ale i další experimenty a byly přivítány i dalšími vyučujícími. Za podpory Tatarstánského Ministerstva zemědělství byla také na této univerzitě zřízena multimediální učebna, kde se studenti učí pomocí počítačových programů. K Akademii patří také veterinární klinika, kde mají studenti možnost účastnit se operací buď jako pozorovatelé nebo jako asistenti.
V písemném závazku obou kateder (fyziologie a farmakologie) je uvedeno, že katedry ukončí všechny invazní a stres způsobující pokusy na zvířatech ve výuce a nebudou zabíjet zvířata za účelem pitvy.

St. Petersburg State Veterinary Academy
V roce 2005 byla na této univerzitě zřízena speciální učebna pro výuku pomocí alternativ a již několik let úspěšně funguje. Na katedře fyziologie se přestaly provádět výukové pokusy na zvířatech. K pokrokovým metodám se přiklonila i katedra patofyziologie, kde se již od pokusů na zvířatech ve výuce také upustilo.
V únoru 2006 podepsal Viktor Yushchenko novelu zákona č. 3447 – IV Na ochranu zvířat proti týrání, ve které se přikládá význam humánnímu vzdělávání a je v ní uvedeno, že pokusy na zvířatech ve vzdělávání mohou být povoleny, pouze pokud k nim neexistuje alternativní metoda. Dále tento zákon zakazuje zraňování nebo usmrcování zvířete, pokud je to proti studentovu morálnímu nebo náboženskému přesvědčení a pro takové případy nařizuje poskytnutí alternativy.

Ukrajina

Kharkiv Zooveterinary Institute
Díky udělení InterNICHE Humane Education Award 2006 bylo nahrazeno používání odchycených toulavých psů a koček pro nácvik chirurgických technik novou metodou, při které se používají uhynulá nebo ze zdravotních důvodů utracená zvířata. Jde o metodu vyvinutou syrským neurochirurgem Dr. Emadem Aboudem, která je založena na „oživování“ mrtvých tkání pomocí jejich napouštění „tepennou“ a „žilní“ tekutinou, simulovaným pulsem apod. Tato metoda dokonale simuluje živý organismus.

USA

Seznam lékařských fakult v USA, na kterých se již přestaly provádět pokusy na zvířatech ve výuce, nyní obsahuje přes 100 institucí - zde se můžete sami přesvědčit, že jsou mezi nimi i velmi zvučná jména.

Aktuality

Klidné Vánoce a vše dobré do nového roku 2019

Vážení přátelé, rádi bychom Vám poděkovali za Vaši podporu v náročném roce 2018. Byl to úspěšný...

více

Ipsen přestal testovat Botox na zvířatech!

Společnost Ipsen získala povolení používat pro testování Botoxu v EU a ve Švýcarsku metodu založenou na lidských buňkách. Tato metoda nahradí tradiční test na myších.

více

Popularita výrobků bez krutosti roste

Tisková zpráva Svobody zvířat vydaná u příležitosti Světového dne laboratorních zvířat

více

© Všechna práva vyhrazena Svoboda zvířat - text s kw na home

Tvorba webových stránek na míru ANTstudio.cz