FAQ

Co to je humánní vzdělávání?

Humánní vzdělávání je alternativou k tradičnímu využívání zvířat ve výuce, které zvířatům zbytečně ubližuje a studentům působí nemalé problémy. Humánní vzdělávání zahrnuje použití nejrůznějších alternativních metod k pokusům na zvířatech a pitvám. Cílem není úplně vyloučit použití zvířat, ale jde o to, aby výuka byla přínosná a etická.

Nepotřebují studenti humánního a veterinárního lékařství ke svému vzdělání nácvik na zvířatech?

Studenti některých oborů (např. veterinárního lékařství) samozřejmě potřebují kontakt se skutečnými zvířaty. Jednou z alternativ je proto použití tzv. eticky získaných zvířat, tedy zvířat, která zemřela přirozenou smrtí nebo musela být utracena z důvodu zranění nebo nemoci. Ovšem studenti medicíny se mohou jen těžko naučit léčit lidi nácvikem na zvířatech. Užitečnější jim jistě budou modely, simulátory či klinická praxe.

Je možné alternativními metodami nahradit veškeré používání zvířat ve výuce?

Alternativních metod je celá řada a jednotlivé alternativy nebo jejich kombinace mohou nahradit veškeré současné používání zvířat ve výuce. Dokládá to skutečnost, že na celém světě jsou stovky škol, kde se studenti učí výhradně za použití alternativních metod. Řada škol si také vytváří vlastní videa nebo počítačové programy, které přesně vyhovují požadavkům výuky.

Nejsou alternativní metody příliš drahé?

Pořizovací cena alternativy závisí samozřejmě na jejím typu. Většina alternativ je pro vzdělávací instituce cenově dosažitelná, ale i např. dražší, komplexnější simulátory se z dlouhodobějšího hlediska (několik let) vyplatí. Je totiž nutné brát v úvahu to, že investice do alternativ je jednorázová, zatímco pokusná zvířata se musí kupovat stále znovu a jejich pořizovací cena není nejnižší. Některé alternativy stojí pouze čas a ochotu – např. eticky získaná uhynulá zvířata, klinická praxe nebo terénní studie.

Má student právo pokus na zvířeti odmítnout?

Student nesmí být nucen k provedení pokusu nebo pitvy (zvířete zabitého za tímto účelem) kvůli získání zápočtu nebo složení zkoušky ani mu za odmítnutí provedení daného úkolu nesmí být zhoršena známka (Listina základních práv a svobod). Vyučující má povinnost použít alternativu, pokud existuje (zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání). Může se stát, že studentovi je povoleno aktivně se praktika neúčastnit, ale musí být přítomen – to sice alternativou není, ale často je to alespoň dosažitelný kompromis.

Co mám dělat, pokud mě učitel nutí k účastni na pokusu na zvířeti nebo pitvě?

V první řadě se s učitelem snažte domluvit. Vysvětlete mu své stanovisko, co a proč Vám vadí. Upozorněte ho, že máte právo pokus na zvířeti odmítnout a navrhněte mu, že si obstaráte alternativní metodu, nebo že budete na praktiku pouze přihlížet. Pokud učitel není přístupný debatě, obraťte se na děkana (nebo ředitele) školy. Můžete také kontaktovat Svobodu zvířat. Nabízíme vyučujícím i studentům konzultace, pomoc s hledáním alternativ a několik freewarových programů zdarma. V případě zájmu uspořádáme na dané škole i přednášku s ukázkami alternativ.

Aktuality

Ochránci zvířat odsuzují rozhodnutí mauricijské vlády, která povolila pokusy na zvířatech

Mauricijská vláda rozhodla o tom, že bude na Mauriciu nově možné provádět pokusy na zvířatech. Tímto rozhodnutím ještě více utrpí populace primátů na ostrově.

více

Pomozte zastavit pokusy na psech v Japonsku

Vyšetřování organizace Cruelty Free International ukázalo, že v Japonsku jsou každý rok stovky psů použity pro výuku studentů veterinárního lékařství. Psi jsou podrobeni zbytečným chirurgickým zákrokům a mnoho z nich následně zabito.

více

Brigitte Bardot vyzvala Air France k ukončení transportů opic do laboratoří

Bývalá modelka, zpěvačka a herečka Brigitte Bardot se připojila k Evropské koalici za ukončení pokusů na zvířatech (ECEAE) a dopisem vyzvala společnost Air France k tomu, aby se stejně jako jiné aerolinky přestala podílet na obchodování s primáty.

více

© Všechna práva vyhrazena Svoboda zvířat - text s kw na home

tvorba webových stránek ANTstudio.cz