Tajné natáčení v laboratoři Svobodné univerzity v Bruselu odhalilo nepřijatelné utrpení zvířat

vydáno:16.01.2017

Mezi březnem a červnem 2016 pracoval tajný vyšetřovatel belgické organizace GAIA (Global Action in the Interest of Animals) jako ošetřovatel zvířat v laboratoři Svobodné univerzity v Bruselu (Vrije Universiteit Brussel, Jette Campus - VUB), jedné z hlavních belgických univerzit. Tento vyšetřovatel byl svědkem toho, jak zanedbaná pokusná zvířata, trpící nedostatečnou péčí a špatnými životními podmínkami, denně podstupují bolestivé testy. Byl svědkem krutých usmrcovacích metod. Myši, potkani, králíci a prasata v laboratoři VUB trpí mnohem více, než se předpokládalo a než indikují experimenty, v nichž figurují.

Video můžete zhlédnout na tomto odkazu: http://www.gaia.be/en/news/undercover-university-hospital-jette-campus-free-university-brussels-vub-gaia-reveals

Proč tajné vyšetřování?

Tři měsíce sběru dokumentačních materiálů – deníků, videozáznamů a rozhovorů – odhalily přehlídku strádání a bolesti způsobenou lhostejností, krutými experimenty a naprostou neúctou ke zvířatům. Výzkumníci pracující v zařízení VUB silně podcenili nebo špatně odhadli míru utrpení, kterému jsou laboratorní zvířata vystavena.

Vzhledem k tomu, že vládní instituce a laboratoře zpravidla postrádají transparentnost, jsou tajná vyšetřování jediným způsobem, jak získat spolehlivé a přesné informace o tom, jak otřesné zacházení musí zvířata v těchto zařízeních snášet.

Usmrcování zvířat a právní přestupky

Vyšetřovatel GAIA zaznamenal několik porušení legislativy v průběhu rutinních experimentů, obzvláště při usmrcování zvířat. Pokusná zvířata bývají zabita po ukončení experimentu nebo tehdy, když už se pro účely testování nehodí. Uplatňované metody usmrcování musí v Belgii splňovat jasně definované požadavky stanovené královským výnosem z roku 2013 o ochraně laboratorních zvířat a evropskou směrnicí 2010/63/EU o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely. Následuje ukázka některých krutých, eticky nepřijatelných a/nebo nelegálních usmrcovacích metod:

 • Vykloubení krků myší pomocí per a nůžek (jasně ukázané ve videích) a neschopnost ověřit, zda jsou zvířata mrtvá.
 • Velmi mladým myším, které se neudusily oxidem uhličitým, byla useknuta hlava.
 • Živé novorozené myši byly umístěny do mrazáku za účelem usmrcení. Zmražení není specifikováno jako legální metoda usmrcování. Tato forma zabíjení je nejen nepřijatelná, ale navíc také nespolehlivá. Ve videu technická vyšetřovatelka jasně prohlašuje, že jí tato metoda zabíjení nevadí. Pro ni je prý nejkrutějším usmrcením useknutí hlavy. To je bohužel na VUB na denním pořádku.
 • Stínání selat. V tomto případě se nejspíše jedná o porušení Belgické regulace experimentů na zvířatech a Dodatku IV Směrnice 2010/63/EU týkající se “Metod Usmrcování” které povolují pouze stínání ptáků a hlodavců. Setnutí prasat může být legální, pokud jsou v bezvědomí, to však v tomto případě není jasné.
 • Ustřihávání hlav myších mláďat nůžkami, jak je rovněž ukázáno ve videu. Tato metoda je povolena pouze v případě, pokud není dostupná žádná jiná, legální metoda. GAIA zdůrazňuje, že tyto myšky měly být ušetřeny bolestivé smrti.
 • Přeplněné klece a neurotické, sterotypní chování. Myši a potkani skáčou nahoru a dolů, nebo bez zjevných příčin běhají v kruzích. Příslušní výzkumníci o tom byli informování, ale nic neudělali.

Do očí bijící nedostatek zodpovědnosti a soucitu

Vyšetřování neodhaluje pouze nepřijatelné zanedbávání péče a nedostatečnou úctu k živým tvorům během experimentů, ale i při usmrcování. Výzkumníci nejsou schopni poskytnout pooperační péči a léčbu ran. Vyšetřovatel GAIA potvrzuje, že nikde v zařízení nejsou nemocná a/nebo zraněná zvířata pravidelně kontrolována.

„Byl to nesmírně frustrující zážitek. V mnoha případech jsem naléhal na své kolegy nebo nadřízené, aby něco udělali, ale marně. Bylo mi řečeno, že překračuji své pravomoci.”

Některá zjištění vyšetřovatele GAIA:

 • Králíci s onemocněními srdce, kteří byli použiti v experimentech před více než rokem, byli stále ponecháni v laboratoři, natolik zranitelní a vystresovaní, že stres způsobený jejich přesunem nebo čištěním klecí je mohl i zabít – několik zvířat již takto zemřelo.
 • Jeden z výzkumníků nevěděl, jak velké bolesti byla zvířata v experimentech vystavena.
 • Zaměstnanci výzkumného ústavu ignorovali varování na klecích týkající se přeplnění a možného zranění.
 • Zaměstnanci nebyli dostupní, když byli povolání do zařízení, aby zkontrolovali nemocná a zraněná zvířata.
 • Konverzace mezi zaměstnanci poukazující na nedostatek standardizovaných protokolů a na to, jak špatná organizace v zařízení panuje.
 • Vedoucí veterinární lékař a výzkumníci při upozornění na nemocná zvířata, neurotické myši a mrtvá prasata reagují pouhým smíchem.
 • Neurotické, stereotypní chování myší, poskakujících nahoru a dolů nebo pobíhajících v kruzích, nejspíše z frustrace a nudy – vše zaznamenáno ve videu.

Pokusy na zvířatech VUB

Během vyšetřování v laboratoři VUB byl tajný vyšetřovatel svědkem mnoha experimentů na zvířatech. Zařízení vlastní prasata, myši, potkany a králíky, kteří jsou využíváni v rozličných lékařských a biologických výzkumných odděleních VUB. Zde je přehled některých experimentů:

 • Prasata jsou využíváni ve výzkumu rakoviny a plodnosti a musí podstupovat vyšetření magnetickou rezonancí. Při operacích jsou jim do těla vpraveny katétry. Prasata jsou krutým způsobem připraveni o hlavu kvůli sběru buněk pro výzkum cukrovky.
 • Myši se využívají v takzvaných „studiích životaschopnosti”. Jsou jim injekčně vpraveny rakovinné buňky za účelem měření růstu nádorů – nádorů rostoucích do takových rozměrů, že praskají. Dále se zjišťuje, jak rychle zvířata zemřou.
 • Potkani byli použiti v invazivních experimentech zaměřených na výzkum mozku – byla u nich simulována lidská Parkinsonova choroba. Museli se podrobit invazivním operacím mozku, případně byli umístěni do stereotaktického rámu a do mozku jim byly vpraveny elektrody měřící mozkovou aktivitu.
 • Myši jsou využívány pro výzkum úzkosti a deprese. Jsou předmětem krutých a zastaralých výzkumných metod jako nucené plavání, pověšení za ocas či vystavení světlu a tmě.

Bianca Debaets musí jednat

Michel Vandenbosch, předseda organizace GAIA, naléhá na bruselskou státní tajemnici pro dobré životní podmínky zvířat, Biancu Debaets, aby okamžitě podnikla příslušné kroky proti těm, kteří jsou zodpovědní za odhalená šokující pochybení. „Bezpočetná pochybení, nekalé praktiky a porušování zákona ve výzkumném zařízení VUB musí být pečlivě, nezávisle a neohlášeně vyšetřeny příslušnými orgány,” říká Michel Vandenbosch. „GAIA rovněž požaduje, aby byla VUB pozastavena licence pro provádění experimentů na zvířatech. Každodenní kruté zacházení s laboratorními zvířaty, jehož byl náš vyšetřovatel svědkem, musí skončit. Zatímco výzkumníci VUB tvrdí, že je se zvířaty nakládáno dobře, s nejvyšším ohledem na jejich dobré životní podmínky a v souladu se zákonem, naše vyšetřování dokazuje pravý opak.”

»zpět do archivu novinek

Aktuality

Klidné Vánoce a vše dobré do nového roku 2019

Vážení přátelé, rádi bychom Vám poděkovali za Vaši podporu v náročném roce 2018. Byl to úspěšný...

více

Ipsen přestal testovat Botox na zvířatech!

Společnost Ipsen získala povolení používat pro testování Botoxu v EU a ve Švýcarsku metodu založenou na lidských buňkách. Tato metoda nahradí tradiční test na myších.

více

Popularita výrobků bez krutosti roste

Tisková zpráva Svobody zvířat vydaná u příležitosti Světového dne laboratorních zvířat

více

© Všechna práva vyhrazena Svoboda zvířat - text s kw na home

Tvorba webových stránek na míru ANTstudio.cz