Evropská komise učinila důležitý krok k odstranění krutých testů na králících

vydáno:19.12.2014

Evropská koalice za ukončení pokusů na zvířatech (ECEAE) na konci listopadu přivítala důležitý krok Evropské komise k odstranění zvláštního požadavku na provádění testů kožní a oční dráždivosti na králících z evropské chemické legislativy REACH (registrace, hodnocení a povolování chemických látek).

Během těchto testů jsou látky králíkům aplikovány na oholenou kůži a do očí.  U zvířat může dojít ke krvácení, vředům, otokům, dokonce i k popálení a slepotě.

Různé alternativy těchto testů schválilo již v letech 1998, 2006 a 2007 Evropské centrum pro validaci alternativních metod (ECVAM) a na globální úrovni OECD v letech 2004, 2009 a 2010. Jsou mezi nimi testy prováděné na uměle vytvořené lidské pokožce, které zvlášť testují žíravost a dráždivost.

Ačkoli byly tyto alternativy schváleny, aby od roku 2009 nahradily testy na živých králících, právní text REACH zůstal nezměněn. To znamená, že chemické společnosti nemají jasno v tom, které testy mají provádět, a z důvodu konzervativismu a historické přijatelnosti mají spíše tendenci nadále provádět testy na králících. ECEAE odhaduje, že za dobu pěti let, po kterou jsou schváleny alternativy k testům na králících, bylo po celé Evropě zbytečně použito 14 000 králíků pro nové testy kožní dráždivosti a 10 500 králíků pro testy oční dráždivosti.

Již od roku 2011 žádá ECEAE Evropskou komisi o aktualizaci REACH a nyní vedly její opakované pokusy k tomu, že Komise na formální schůzce za účasti ECEAE konečně předložila návrh členským státům.

Zrušení právního požadavku na provádění testu bude pro chemické společnosti znamenat jistotu, že už testy na králících za účelem splnění svých povinností při testování chemických látek v rámci REACH provádět nemusejí. V současné době provádějí společnosti testování látek pro další termín registrace v REACH a ECEAE odhaduje, že bude-li právní text včas změněn, mohlo by být ušetřeno až 18 000 králíků.

Ačkoli se jedná o obrovský krok vpřed, ještě je stále třeba udělat mnoho práce pro to, aby byl právní požadavek na provádění testů na zvířatech fakticky zrušen.

»zpět do archivu novinek

Aktuality

Klidné Vánoce a vše dobré do nového roku 2019

Vážení přátelé, rádi bychom Vám poděkovali za Vaši podporu v náročném roce 2018. Byl to úspěšný...

více

Ipsen přestal testovat Botox na zvířatech!

Společnost Ipsen získala povolení používat pro testování Botoxu v EU a ve Švýcarsku metodu založenou na lidských buňkách. Tato metoda nahradí tradiční test na myších.

více

Popularita výrobků bez krutosti roste

Tisková zpráva Svobody zvířat vydaná u příležitosti Světového dne laboratorních zvířat

více

© Všechna práva vyhrazena Svoboda zvířat - text s kw na home

Tvorba webových stránek na míru ANTstudio.cz