Život primátů v přírodě

Primáty můžeme rozdělit na 4 skupiny – poloopice (např. lemuři či ksukolové), opice Nového světa (např. kosmani a chápani), opice Starého světa (např. makakové, paviáni, guerézy) a lidoopi (např.šimpanzi, lidé).

Primáti jsou převážně stromoví savci, jsou tedy dobře přizpůsobeni ke šplhání a mají dobré prostorové vidění. U primátů došlo k velkému rozvoji mozku, hlavně šedé kůry mozkové a mozečku. Jsou to většinou kontaktní zvířata, žijící ve skupinách s výraznou sociální hierarchií. Kromě hlasu vyjadřují svoje postavení ve skupině pohyby a grimasami. Chování primátů je, stejně jako jejich potřeby, velmi komplexní a složité.

Chování a vnímání všech primátů (včetně člověka) je do značné míry podobné – mezi tyto podobnosti patří například: emocionální život, láskyplné rodinné svazky, dlouhotrvající sociální vazby, altruismus, skupinová agrese, učení se pozorováním, výroba a používání nástrojů, používání léčivých rostlin, porozumění a používání abstraktních symbolů v komunikaci, manipulace různých společenských situací pro vlastní cíle atd.

Aktuality

Ochránci zvířat odsuzují rozhodnutí mauricijské vlády, která povolila pokusy na zvířatech

Mauricijská vláda rozhodla o tom, že bude na Mauriciu nově možné provádět pokusy na zvířatech. Tímto rozhodnutím ještě více utrpí populace primátů na ostrově.

více

Pomozte zastavit pokusy na psech v Japonsku

Vyšetřování organizace Cruelty Free International ukázalo, že v Japonsku jsou každý rok stovky psů použity pro výuku studentů veterinárního lékařství. Psi jsou podrobeni zbytečným chirurgickým zákrokům a mnoho z nich následně zabito.

více

Brigitte Bardot vyzvala Air France k ukončení transportů opic do laboratoří

Bývalá modelka, zpěvačka a herečka Brigitte Bardot se připojila k Evropské koalici za ukončení pokusů na zvířatech (ECEAE) a dopisem vyzvala společnost Air France k tomu, aby se stejně jako jiné aerolinky přestala podílet na obchodování s primáty.

více

© Všechna práva vyhrazena Svoboda zvířat - text s kw na home

tvorba webových stránek ANTstudio.cz