Život primátů v přírodě

Primáty můžeme rozdělit na 4 skupiny – poloopice (např. lemuři či ksukolové), opice Nového světa (např. kosmani a chápani), opice Starého světa (např. makakové, paviáni, guerézy) a lidoopi (např.šimpanzi, lidé).

Primáti jsou převážně stromoví savci, jsou tedy dobře přizpůsobeni ke šplhání a mají dobré prostorové vidění. U primátů došlo k velkému rozvoji mozku, hlavně šedé kůry mozkové a mozečku. Jsou to většinou kontaktní zvířata, žijící ve skupinách s výraznou sociální hierarchií. Kromě hlasu vyjadřují svoje postavení ve skupině pohyby a grimasami. Chování primátů je, stejně jako jejich potřeby, velmi komplexní a složité.

Chování a vnímání všech primátů (včetně člověka) je do značné míry podobné – mezi tyto podobnosti patří například: emocionální život, láskyplné rodinné svazky, dlouhotrvající sociální vazby, altruismus, skupinová agrese, učení se pozorováním, výroba a používání nástrojů, používání léčivých rostlin, porozumění a používání abstraktních symbolů v komunikaci, manipulace různých společenských situací pro vlastní cíle atd.

Aktuality

Popularita výrobků bez krutosti roste

Tisková zpráva Svobody zvířat vydaná u příležitosti Světového dne laboratorních zvířat

více

Klidné Vánoce a vše dobré do nového roku 2018

Děkujeme za Vaši podporu a pomoc v roce 2017. Přejeme klidné Vánoce a vše dobré do nového roku. Děkujeme, že s námi zůstanete a že budeme moci společně měnit život zvířat k lepšímu.

více

Ochránci zvířat odsuzují rozhodnutí mauricijské vlády, která povolila pokusy na zvířatech

Mauricijská vláda rozhodla o tom, že bude na Mauriciu nově možné provádět pokusy na zvířatech. Tímto rozhodnutím ještě více utrpí populace primátů na ostrově.

více

© Všechna práva vyhrazena Svoboda zvířat - text s kw na home

tvorba webových stránek ANTstudio.cz