FAQ

Jsou při testování kosmetických a čistících přípravků stále používána zvířata?

Ano. V EU platí od 11.3.2013 zákaz používání zvířat za účelem testování kosmetiky a jejích složek a také zákaz dovozu a prodeje kosmetiky testované na zvířatech, ale zatím není jasné, jakým způsobem bude dodržování zákazu kontrolováno a zda tedy bude zákaz skutečně dodržován. Kromě toho se ve zbytku světa na zvířatech kosmetické složky a výrobky nadále testují.

V ČR ani v EU zatím není nijak omezeno testování prostředků pro domácnost a jejich složek a provádí se proto z velké části na zvířatech.

Co jsou to alternativy k testování na zvířatech? Nevyžaduje testy na zvířatech zákon?

Alternativy jsou metody, které nevyužívají zvířata, ale přesto poskytují požadované výsledky. Je tedy možné jimi nebo jejich kombinací testy na zvířatech nahradit. Některé alternativní metody jsou ve svých výsledcích dokonce přesnější než testy prováděné na zvířatech.

V EU platí zákaz používání zvířat pro pokusy, ke kterým existuje schválená alternativní metoda. Proces schvalování metod ale trvá velmi dlouho, a tak je skutečně schválených alternativních metod zatím jen málo. U kosmetických výrobků zákon vyžaduje, aby výrobce doložil jejich nezávadnost/bezpečnost. Může tak učinit za použití zvířat nebo alternativních metod. Ke všem prováděným testům kosmetiky na zvířatech existují alternativy, ale ne všechny jsou již schválené. Výrobci v EU tak mohou dočasně používat jen složky již otestované a nevyrábí a netestují nové složky.

Jsou všechny výrobky s označením „Netestováno na zvířatech“ opravdu z tohoto hlediska nezávadné?

Ne. Spotřebitelé s etickým cítěním jsou často takovými prohlášeními kosmetických výrobců klamně informováni. Stejně tak se na tato prohlášení spoléhá i řada tvůrců seznamů netestované kosmetiky, které pak nejsou věrohodné (např. seznam kosmetiky organizace PETA). Proto jsme se rozhodli zapojit se do systému HCS, který jako jediný zaručuje, že schválení výrobci opravdu žádným způsobem při výrobě svých produktů nezneužívají zvířata.

Co je to Humánní kosmetický standard (HCS)?

Humane Cosmetics Standard (Humánní kosmetický standard) je jediný mezinárodně platný certifikát, který umožňuje spotřebitelům jednoduše identifikovat a nakupovat kosmetické přípravky a prostředky pro domácnost, které nebyly (po určitém datu) otestovány na zvířatech.
Pro získání HCS nesmí společnost provádět pokusy na zvířatech a ani zadávat objednávky za tímto účelem a to nikde na světě. Dále musí stanovit Datum ukončení testování na zvířatech, a smí používat jen složky složky otestované na zvířatech před tímto datem (nepodporuje tak nové testování). Je to také jediný systém, které požaduje po společnostech, aby umožnily nezávislou kontrolu a opakovaně prokazovaly, jakým způsobem ověřují nezávadnost svých výrobků. Jedině tak je zajištěno, že bude společnost dodržovat svůj odmítavý postoj k testování na zvířatech a přísná kritéria HCS.

Kdo vytvořil a kdo podporuje systém HCS?

HCS byl vytvořen v roce 1998 zástupci 50 předních organizací na ochranu zvířat v Evropě a USA. V současnosti tento systém funguje v USA, v Kanadě a v řadě evropských zemí. V Evropě je HCS řízen Evropskou koalicí za ukončení pokusů na zvířatech (ECEAE), v USA a Kanadě Koalicí pro spotřebitelské informace o kosmetice (The Coalition for Consumer Information on Cosmetics).
V roce 2003 pak byl zahájen obdobný program - Humánní standard pro prostředky pro domácnost (HHPS - Humane Household Products Standard).

Co je to Datum ukončení testování na zvířatech?

Datum ukončení testování na zvířatech znamená, že výrobce nebude kupovat výrobky ani složky otestované na zvířatech po tomto datu (např. rok 1987). Pokud společnost nemá toto datum pro nákup složek stanovené, znamená to (i přesto, že např. prohlašuje, že své výrobky na zvířatech netestuje), že stále profituje na utrpení zvířat nákupem látek otestovaných na zvířatech.

Jsou všechny výrobky společností s certifikátem HCS/HHPS veganské?

Výrobky označené jako veganské neobsahují žádné živočišné produkty nebo vedlejší produkty. Toto označení se nijak nevztahuje ke způsobu testování produktů a jejich složek. I když mnoho společností, které se od testování na zvířatech distancují, produkuje veganské výrobky, musí být tyto dva pojmy posuzovány odděleně. Podobně také označení jako „přírodní“ nebo „organický“ nemusí znamenat, že výrobek nebyl testován na zvířatech. Aby byla určitá značka schválena v rámci HCS a HHPS, nesmí být ani samotné produkty ani žádná jejich složka testována na zvířatech. Jedním z hlavních cílů těchto standardů je ukázat spotřebitelům, kteří by si jinak na zvířatech netestovaný výrobek hned nevybrali, že kupování kosmetických produktů či prostředků pro domácnost otestovaných alternativními postupy je dostupné a etické rozhodnutí. Aby se dařilo úspěšně podporovat dostupnost široké škály produktů netestovaných na zvířatech, nelze se vyhnout některým neveganským produktům. V současnosti ze všech společností, které vyhověly kritériím HCS a HHPS, jich pouze velmi málo nabízí plně veganský sortiment a většina z nich, se dají objednat pouze poštou. Pokud by produkty měly být omezeny jen na striktně veganské, jen by se prohloubil mýtus, že produkty netestované na zvířatech jsou pro většinového spotřebitele těžko dostupné. Samozřejmě, že jako organizace zabývající se ochranou zvířat bychom byli raději, kdyby spotřebitelé zúžili svůj výběr a nakupovali veganské produkty. Řada společností žádajících o HCS/HHPS má nebo žádá i o certifikát Veganské nebo Vegetariánské společnosti, a podle těchto označení se pak spotřebitel může lépe orientovat.

Proč se váš seznam netestované kosmetiky a prostředků pro domácnost liší od ostatních seznamů?

Společnosti, které jsou schváleny v rámci HCS/HHPS, udělaly mnohem více, než že jen jednoduše zveřejnily svoje odmítavé stanovisko k testování na zvířatech. Schéma HCS/HHPS požaduje, aby společnosti svoje tvrzení i dokázaly. Společnosti jsou poté stále sledovány, zda dodržují svou politiku testování, a musí opakovaně prokazovat, jak jsou jejich výrobky otestovány. Proto na našem seznamu nenaleznete řadu výrobců, kteří se omezují pouze na prohlášení o svém odmítavém stanovisku v médiích nebo na výrobcích, ale přitom nemohou nebo nejsou ochotni své tvrzení, že netestují na zvířatech, prokázat.

Jaký je rozdíl mezi HCS/HHPS a jinými certifikáty, které mají zaručovat netestování na zvířatech?

Existují i další certifikáty a loga, se kterými se můžete na trhu setkat, ale ty jsou často založené jen na prohlášení, které společnosti vydají – tzn. není zaručena pravdivost tohoto prohlášení, jelikož neexistuje objektivní kontrola skutečné situace. Oproti tomu jednou z podmínek HCS/HHPS je pravidelný audit, který kontroluje společnost a její dodavatelský řetězec, aby bylo zaručeno, že např. některé složky skutečně nejsou testované na zvířatech.

Proč je The Body Shop stále mezi schválenými společnostmi, když je vlastněn společností L'Oreal?

The Body Shop nezměnil svá striktní kritéria, ačkoliv je nyní vlastněn společností L´Oreal, která se testování svých výrobků na zvířatech doposud nevzdala. Výrobky, které prodává, jsou z hlediska používání zvířat stejně nezávadné, jako byly dříve, jelikož výroba zůstává oddělená. Stejně jako ostatní společnosti s HCS, je i The Body Shop nadále pečlivě sledován, zda se své politiky drží.

Firmu, jejíž výrobky používám, jsem nenašel/a v seznamu firem na zvířatech netestujících. Testuje tato firma na zvířatech?

Pokud Vaše oblíbená značka na našem seznamu chybí, znamená to, že nemá certifikát HCS/HHPS. Netvrdíme, že všechny ostatní značky na zvířatech testují, ale pokud nemají HCS/HHPS, nelze zaručit, že na zvířatech netestují, nebo že nenakupují takto testované složky. Ostatní certifikáty netestovanost na zvířatech nezaručují - některé ji sice mají v podmínkách, ale není to nijak kontrolováno.

Některé společnosti tvrdí, že netestují na zvířatech, ale přesto nejsou uvedeny ve vašem seznamu. Jak je to možné?

Mnoho společností tvrdí, že netestují na zvířatech. Bohužel to často znamená pouze to, že daná společnost netestuje konečné výrobky, avšak použité složky ano. Také je možné, že netestuje sama, ale nechává své výrobky či složky otestovat jinou společností. Proto jsou v našem seznamu pouze společnosti s HCS nebo HHPS.

Je přírodní kosmetika netestovaná na zvířatech?

Mezi "přírodní" a "netestovaná na zvířatech" se bohužel nedá vložit rovnítko. I přírodní složky a směsi přírodních látek se testují na zvířatech.

V případě dalších dotazů pište na pokusy(zavináč)svobodazvirat(tečka).cz

Aktuality

Klidné Vánoce a vše dobré do nového roku 2019

Vážení přátelé, rádi bychom Vám poděkovali za Vaši podporu v náročném roce 2018. Byl to úspěšný...

více

Ipsen přestal testovat Botox na zvířatech!

Společnost Ipsen získala povolení používat pro testování Botoxu v EU a ve Švýcarsku metodu založenou na lidských buňkách. Tato metoda nahradí tradiční test na myších.

více

Popularita výrobků bez krutosti roste

Tisková zpráva Svobody zvířat vydaná u příležitosti Světového dne laboratorních zvířat

více

© Všechna práva vyhrazena Svoboda zvířat - text s kw na home

Tvorba webových stránek na míru ANTstudio.cz